text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

 1. II. Avlu: Damad İbrahim Paşa Çeşmesi
 2. II. Avlu: Has Ahır
 3. II. Avlu: Babüsaade
 4. II. Avlu: Kubbealtı
 5. II. Avlu: Zülüflü Baltacılar Koğuşu
 6. II. Avlu: Namazgah
 7. II. Avlu: Matbah-i Amire
 8. III. Avlu: Arz Odası Çeşmesi
 9. III. Avlu: III. Ahmed Çeşmesi
 10. III. Avlu: III. Ahmed Kütüphanesi
 11. III. Avlu: Def-i Gam Hatun Çeşmesi
 12. III. Avlu: Ağalar Camii
 13. III. Avlu: Arz Odası
 14. III. Avlu: III. avludaki güneş saati
 15. III. Avlu: Enderun Odaları
 16. III. Avlu: Oğlanlar Koğuşu Çeşmesi
 17. III. Avlu: Hırka-i Saadet
 18. IV. Avlu: Bağdad Köşkü
 19. IV. Avlu: IV. Murad Taştahtı
 20. IV. Avlu: Sofa Camii
 21. IV. Avlu: Sofa Köşkü
 22. IV. Avlu: Revan Köşkü
 23. IV. Avlu: Sünnet Odası
 24. Dış avlu: II. Abdülhamid Han Çeşmesi
 25. Dış avlu: Aya İrini Kilisesi, Mecma-i Esliha-i Atika
 26. Dış avlu: Bab-ı Hümayun
 27. Dış avlu: Babüsselam
 28. Dış avlu: Has Fırın
 29. Dış avlu: Selsebil
 30. Dış avlusu: Darphane-i Amire yanındaki çeşme

Topkapı Sarayı