text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
III. Ahmed Kütüphanesi
Building also known as
Building type
kütüphane
Notes on the building
Topkapı Sarayı içinde yaptırılan bu kütüphanenin sadece saray mensuplarına hizmet vermesi amaçlanmıştır.
Built by
III. Ahmed
Information on benefactor
ö. 1149 [1737] Osmanlı Devleti’nin 23. padişahı. 23 Ramazan 1084 [1 Ocak 1674] günü Hacıoğlu Pazarcığı’nda dünyaya gelmiş ve 1115 [1704] senesinde padişahlık tahtına cülûs etmiştir. Çıkan ayaklanma sonucu 1143 Rebiülevvelinin 17. günü [30 Eylül 1730] tahttan çekilmiş ve 13 Safer 1149’da [12 Haziran 1737] vefat edip, Yeni Cami Türbesi’ne defnedilmiştir. Münir Aktepe, “Ahmed III”, TDVİA, c. 2 (1989), 34-38.
Built for
Built in
 H. 1131 ( M. 1718 - 1719 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Eski Eminönü İlçesi
District
Topkapı Sarayı
Street
III. Avlu
Notes on location