text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Bab-ı Hümayun
Building also known as
Building type
saray
Notes on the building
Bab-ı Hümayun, Topkapı Sarayı’nın tören kapısıdır. Mermerden yapılmış ve bitkisel motiflerle süslüdür. Bab-ı Hümayundan girilince kubbeyle örtülü orta bölümün iki yanında eyvanlar ve arkalarında kubbeli odalar vardır.
Built by
II. Mehmed
Information on benefactor
ö. 886 [1481]. Osmanlı Devleti’nin 7. padişahıdır. II. Mehmed olarak da anılmaktadır. 832 [1429] yılında doğmuştur. Tahta ilk çıkışı iki yıl kadar sürmüştür, 855’de [1451] tahta ikinci defa çıkmıştır ve vefatına kadar tahtta kalmıştır. 857’de [1453] İstanbul’u feth etmesi nedeniyle Fatih olarak anılmaktadır. Padişahlığı sırasında devletin topraklarını genişletmiş ve kurumsallaşma yönünde önemli çalışmalar yapmıştır. Anadolu seferine çıktığında Gebze’de vefat etmiş ve Fatih Camii’ndeki türbesine defn edilmiştir. Halil İnalcık, “Mehmed II”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 28 (2003), 395-407.
Built for
Built in
 H. 883 ( M. 1478 - 0 )
Repaired by
II. Mahmûd
Information on repairer
ö. 1255 [1839]. 1808-1839 yılları arasında saltanat süren 30. Osmanlı Padişahı. 1785 yılında doğmuştur, I. Abdülhamîd’in oğludur. Dönemi muharebelerle geçmiştir. Yeniçeri Ocağı’nın kapatılması başta olmak üzere pek çok icraatı olmuştur. Adli mahlası ile şiirler yazmıştır. Hattatlığı vardır ve besteleri ile dikkat çekmiştir. Zamanında pek çok mimari eser yapılmıştır.
Second repaired by
Abdülazîz
Information on second repairer
ö. 1876. II. Mahmûd’un oğlu ve Abdülmecîd’in kardeşi olup annesi Pertevniyal Sultandır. 30 Mayıs 1876 günü hal edilen Abdülaziz önce Topkapı Sarayı’na getirilmiş daha sonra kendi isteğiyle Feriye Sarayı’na nakledilmiştir. 4 haziran 1876 günü odasındada bilek damarları kesilmiş bir vaziyette bulunmuştur.

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Eski Eminönü İlçesi
District
Topkapı Sarayı
Street
Dış avlu
Notes on location