text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Kubbealtı
Building also known as
Divan-ı Hümayun
Building type
saray
Notes on the building
II. Avlunun (Divan Meydanı) sol tarafında bulunan ve geniş revaklı üç odalı, üç kubbeli bir binadır. Sarayın inşa edildiği dönemdeki ahşap Divanhane’den sonra, bina XVI. yüzyılda Sultan Süleymân tarafından yaptırılmıştır.
Kubbealtı, devletin başlangıcından beri Osmanlı sultanlarının başkanlığında toplanan kurula ev sahipliği yapmış ve devletin tüm meseleleri burada görüşülmüştür.
Kubbealtı’nın önündeki sayvan (düz ve sarkık geniş dam saçağı) yeşil porfir ve beyaz mermer on bir sütun üzerindeki kemerlere dayanmaktadır. Tavanı ahşaptır. Kubbesi ve duvarları XVIII.yüzyıl kalem işleri ve renkli çinilerle süslüdür. 1725-1730 yılları arasında yapılan iç süslemeleri Barok üsluptadır.
Built by
Kânûnî Sultan Süleymân
Information on benefactor
ö. 974 [1566]. Osmanlı Devleti’nin 10. padişahıdır. 900’da [1495] doğmuştur. Babası I. Selîm annesi Ayşe Hafsa Sultan’dır. 926’da [1520] tahta çıkmıştır ve vefatına kadar tahtta kalmıştır. Saltanatı süresince pek çok seferde bizzat bulunmuştur. Düzenlediği ve koyduğu kanunlar sebebiyle Kânûnî sanıyla da anılmaktadır. Çok sayıda camii, medrese, türbe, çeşme, köprü ve hayrat yaptırmıştır.
Built for
Built in
 
Repaired by
III. Selîm
Information on repairer
ö.1223 [1808]. Osmanlı Devleti’nin 28. padişahıdır. 1174’de [1761] doğmuştur. Babası III. Mustafa, annesi Mihrişah Valide Sultan’dır. 1204’de [1789] tahta çıkmış, 1222’de [1807] çıkan bir ayaklanma sonucu tahttan çekilmek zorunda kalmıştır. Saltanatı süresince yaptığı yeniliklerden biri Nizam-ı Cedid ordusunu kurmak olmuştur.
Repaired in
H. 1207 ( M. 1792 - 1793 )
Second repaired by
II. Mahmûd
Information on second repairer
ö. 1255 [1839]. Osmanlı Devleti’nin 30. padişahıdır. 1199’da [1785] doğmuştur. Babası I. Abdülhamid, annesi Nakşıdil Sultan’dır. 1223’de [1808] tahta çıkmıştır. Saltanatı döneminde devlet düzeninde birçok yenilik yapılmıştır. Vaka-yi Hayriyye denilen olayla Yeniçeri Ocağı kaldırılmış, İstanbul’da ilk tıp okulu Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane de II. Mahmud’un döneminde kurulmuştur. Kemal Beydilli, “Mahmud II”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 27 (Ankara, 2003), 352-56.
Second Repaired in
H. 1235 ( M. 1819 - 1820 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Eski Eminönü İlçesi
District
Topkapı Sarayı
Street
II. Avlu
Notes on location