text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Babüsselam
Building also known as
Orta Kapı
Building type
saray
Notes on the building
Asıl Saray bölümüne girişi sağlayan ve Orta Kapı da denileni Babüsselam adındaki iki kuleli kapı, Fatih Sultan Mehmed zamanında inşa edilmiştir. Kitabesinden, demir kapı kanatlarının İsa b. Mehmed tarafından 1524 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Babüsselam, 16. ve 17. yüzyıllarda çeşitli tamiratlar görmüştür.
Kapının her iki tarafına konumlandırılmış olan kesme taştan kuleler, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştır. Avluda Babüsselam’ın sonunda Sultan III. Ahmed döneminde yapılmış olan iki çeşme, sağında ise Sultan III. Selim dönemine ait bir namazgah ile erken Bizans dönemine ait devasa sütun parçaları yer alır. Babüsselam’dan Babüssade’ye giden Padişah Yolu üzerinde bulunan, Bizans devrine ait sarnıç ile Kubbealtı’na giden Vezir Yolu üzerindeki selam taşları da dikkate değerdir.
Built by
Fatih Sultan Mehmed
Information on benefactor
ö. 835 [1432]. Osmanlı Devleti’nin 7. padişahıdır. II. Mehmed olarak da anılmaktadır. II. Murad ile Hüma Hatun’un oğludur. 832’de [1429] doğmuştur. Tahta ilk çıkışı iki yıl kadar sürmüştür, 855’de [1451] tahta ikinci defa çıkmıştır ve vefatına kadar tahtta kalmıştır. 857 [1453] senesinde İstanbul’u feth etmesi nedeniyle Fatih olarak anılmaktadır. Padişahlığı sırasında devletin topraklarını genişletmiş ve kurumsallaşma yönünde önemli çalışmalar yapmıştır. 886 [1481] senesinde Anadolu seferine çıktığında Gebze’de vefat etmiş ve Fatih Camii’ndeki türbesine defn edilmiştir. Halil İnalcık, “Mehmed II”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 28 (2003), 395-407.
Built for
Built in
 

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Eski Eminönü İlçesi
District
Topkapı Sarayı
Street
Dış avlu
Notes on location