text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

IV. Murad Taştahtı ( Topkapı Sarayı )

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
IV. Murad Taştahtı
Building also known as
Building type
saray
Notes on the building
Taht, IV. Murâd’ın (salt. 1623-1640) Enderunlu gençlerin spor faaliyetini izlemesi için yapılmıştır. Tahtın arkasında yer alan manzume, IV. Murâd’ın 1046 Ramazan ayının ortalarında dolu dizgin giden atının üzerinden lobutunu 115 zira (yaklaşık 120 metre) atması üzerine yazılan kasidedir. Şairi belli olmayan kasidede IV. Murâd övülmekte ve atıcılıktaki ustalığına vurgu yapılmaktadır. Manzumede olayın geçtiği tarih verildiğine göre bu kaside 1046 Ramazanından sonra hakk edilmiş olmalı.
Built by
IV. Murâd
Information on benefactor
ö. 1050 [1640]. Osmanlı Devleti’nin 17.padişahıdır. 1021/1612 yılında doğmuştur. Babası I. Ahmed, annesi Kösem Sultan’dır. 1033/ 1623 yılında tahta çıkmıştır. Ağabeyi Genç Osman’ın öldürülmesinden sonra, ülkede karışıklığın baş gösterdiği bir dönemde tahta geçmiştir. Saltanatı döneminde Osmanlı-Safevi Savaşı yaşanmıştır. Islahat çalışmalarını başlatan ilk padişahtır. Bu ıslahatlar için Koçi Bey risalelerini hazırlamıştır. Döneminde ilim hayatı için önemli eserler yazılmıştır.
Built for
Built in
 H. 1046 ( M. 1637 - 0 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Eski Eminönü İlçesi
District
Topkapı Sarayı
Street
IV. Avlu
Notes on location