text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Babüsaade
Building also known as
Building type
saray
Notes on the building
II. (Divan Meydanı) ve III. avlular (Enderun Avlusu) arasında bulunan iç içe iki kapı halindedir. Bu yapı Topkapı Sarayı içerisinde padişahın özel ikamet yeri olan Enderun-ı Hümayun’un girişini teşkil eder. Babüssade, muhafızları olan ak ağalara ait koğuşun yanında oluşu sebebiyle Ak Ağalar Kapısı, öünde taht kurduğu için Taht Kapısı, kapıdan girildikten sonra hemen karşısında Arz Odası olduğu için Arz Kapısı adları ile de anılmıştır.
Babüssade, ön yüzünde dört mermer sütuna dayanan geniş saçaklı ve tek kubbeli bir kapıdır. Esasının Fatih Sultan Mehmed devrine ait olduğu tahmin edilmektedir. Sonraları kapının tam önündeki dört sütun kaldırılırak bu yapıya yeni bir biçim verilmiştir.
Built by
Fatih Sultan Mehmed
Information on benefactor
ö. 835 [1432]. Osmanlı Devleti’nin 7. padişahıdır. II. Mehmed olarak da anılmaktadır. II. Murâd ile Hüma Hatun’un oğludur. 832’de [1429] doğmuştur. Tahta ilk çıkışı iki yıl kadar sürmüştür, 855’de [1451] tahta ikinci defa çıkmıştır ve vefatına kadar tahtta kalmıştır. 857 [1453] senesinde İstanbul’u feth etmesi nedeniyle Fatih olarak anılmaktadır. Padişahlığı sırasında devletin topraklarını genişletmiş ve kurumsallaşma yönünde önemli çalışmalar yapmıştır. 886 [1481] senesinde Anadolu seferine çıktığında Gebze’de vefat etmiş ve Fatih Camii’ndeki türbesine defn edilmiştir. Halil İnalcık, “Mehmed II”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 28 (2003), 395-407.
Built for
Built in
 
Repaired by
I. Abdülhamîd
Information on repairer
ö. 1203 [1789]. Osmanlı Devleti’nin 27. padişahıdır. 1137’de [1725] doğmuştur. Babası III. Ahmed, annesi Râbia Şermi Sultan’dır. 1187’de [1774] tahta çıkmıştır. Saltanatı süresince çeşitli ıslahatlar yapmış ve Müderrishane-i Berri Hümayun adlı askeri-mühendislik okulunu açmıştır. Bunların yanı sıra Beylerbeyi’nde bir camii, mektep, hamam ve çeşme, Bahçekapısı’nda bir sebil, imaret, medrese, kütüphane ve farklı yerlerde daha pek çok hayrat yaptırmıştır.
Repaired in
H. 1118 ( M. 1774 - 1775 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Eski Eminönü İlçesi
District
Topkapı Sarayı
Street
II. Avlu
Notes on location