text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

 1. Haseki İsmail Ağa Çeşmesi
 2. Moralı Hasan Paşa Çeşmesi
 3. Ahmed Paşa Çeşmesi
 4. Malatyalı İsmail Ağa Çeşmesi
 5. Hacı Halil Efendi Çeşmesi
 6. Ümmü Gülsüm Sultan Çeşmesi
 7. Emetullah Kadın Çeşmesi
 8. İbrahim Paşa (Damad) Çeşmesi
 9. Kaymak Mustafa Paşa
         (Kapudan) Çeşmesi
 10. Mehmed Paşa Çeşmesi
 11. Şehzade Mustafa Çeşmesi
 12. Mihrişah Kadın Çeşmesi
 13. Genç Mehmed Paşa Çeşmesi
 14. Mihrişah Kadın Çeşmesi
 15. Mihrişah Kadın Çeşmesi
 16. Halil Efendi Çeşmesi
 17. İbnülemin Ahmed Ağa Çeşmesi
 18. Halil Efendi Çeşmesi
 19. Emetullah Valide Sultan
         Külliyesindeki çeşme
 20. Şehzade Seyfeddin Çeşmesi
 21. Şehzade Numan Çeşmesi
 22. Ahmediye Külliyesi
 23. Emetullah Valide Sultan İskele
         Çeşmesi
 24. Hafız Efendi Çeşmesi
 25. Emetullah Gülnuş Valide Sultan
         Çeşmesi

Çeşme's in Üsküdar built in Ahmed III's Era