text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Emetullah Kadın Çeşmesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Emetullah Kadın Çeşmesi
Building also known as
Baş Kadın Çeşmesi (Haskan)
Building type
çeşme
Notes on the building
Kitabede Emetullah Kadın’ın adının verilmesi yerine Baş Kadın’ın yaptırdığı belirtilmiştir. III. Ahmed’in bu unvanı taşıyan eşi Emetullah Kadın’dır.
Built by
Baş Kadın Emetullah Kadın/Hatun
Information on benefactor
ö. 1152 [1740]. III. Ahmed’in baş kadını olup Damad İbrâhîm Paşa’nın eşi olan Fatma Sultan’ın annesidir. Kaynaklarda III. Ahmed’in onun adına Simkeşhane’de mescit, mektep, çeşme ve sebil yaptırdığı belirtilmiş ise de kitabede III. Ahmed’in isteği üzerine kendi malından yaptırdığı yazılıdır. Başka hayır işleri olan Emetullah Kadın’ın Üsküdar’da yaptırdığı bir çeşmesi vardır. Valide Sultan Emetullah Gülnûş Sultan’la karıştırılmaktadır. Mezarı Eyüp’tedir.
Built for
Built in
 H. 1141 ( M. 1728 - 1729 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Üsküdar İlçesi
District
Üsküdar
Street
Doğancılar Cd.
Notes on location
İmrahor Camiinin arkasında.