text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

İbnülemin Ahmed Ağa Çeşmesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
İbnülemin Ahmed Ağa Çeşmesi
Building also known as
Building type
çeşme
Notes on the building
Built by
Ahmed Ağa
Information on benefactor
ö. 1143 [1730-1731] İzmirli Ali Paşa’nın kardeşidir. İstanbul gümrükçüsü, 1117’de [1705-1706] silahdar, sonra sipahiler ağası, baş bakıkulu ve Erzurum beylerbeyi oldu. Daha sonra tersane eminliği ve diğer bir çok vazifelerde bulundu. Üsküdar’da cami, medrese, sebil, çeşmeden oluşan hayratı yaptırdı. Yaptırdığı caminin haziresinde gömülüdür.
Built for
Built in
 H. 1134 ( M. 1721 - 1722 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Üsküdar İlçesi
District
Üsküdar
Street
Gündoğumu Cad.
Notes on location
Tavaşi Hasan Ağa Camii duvarında.