text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

 1. Harem: Gözdeler Taşlığı
 2. Harem: Kara Ağalar Taşlığı
 3. Harem: Kuşhane Kapısı
 4. Harem: I. Ahmed Okuma Odası
 5. Harem: Haram Araba Kapısı
 6. Harem: Şadırvanlı Sofa
 7. Harem: Harem giriş kubbesi
 8. Harem: Nöbet yeri
 9. Harem: Valide Sultan Sofası
 10. Harem: Valide Taşlığı
 11. Harem: Ocaklı Sofa
 12. Harem: Çeşmeli Sofa
 13. Harem: 3. Murad Hasodası Girişi
 14. Harem: Çifte Kasrı
 15. Harem: Altın Yol
 16. Harem: Kara Ağalar Koğuşu
 17. Harem: Valide Sultan Yatakyeri
 18. Harem: Valide Sultan Namazgahı
 19. Harem: Hamam Yolu
 20. Harem: 1. Abdülhamid Odası
 21. Harem: Kara Ağalar Camii
 22. Harem: 3. Osman Taşlığı

Topkapı Sarayı (Harem)