text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Harem giriş kubbesi
Building also known as
Building type
saray
Notes on the building
Harem, Topkapı Sarayında padişahın evi olarak nitelendirilmektedir. Asıl adı Dârüssaâdedir. Bu bölüm, Divan Meydanı’nın solunda Kubbealtı’nın arka kısmında Topkapı Sarayı’nın Haliç’e ve Boğaz’a bakan kısmındadır. Çeşitli odalar, sofalar, koridorlar, daireler, çeşmeler, taşlıklar gibi onlarca bina türü bulunmaktadır. Hanedan’ın Dolmabahçe Sarayı’na taşınmasına kadar çokça badireler atlatmış (yangın vs.) ve tamir görmüş bir yapıdır.
Built by
Fatih Sultan Mehmed
Information on benefactor
ö. 886 [1481]. Osmanlı Devleti’nin 7. padişahıdır. II. Mehmed olarak da anılmaktadır. 832 [1429] yılında doğmuştur. Tahta ilk çıkışı iki yıl kadar sürmüştür, 855’de [1451] tahta ikinci defa çıkmıştır ve vefatına kadar tahtta kalmıştır. 857’de [1453] İstanbul’u feth etmesi nedeniyle Fatih olarak anılmaktadır. Padişahlığı sırasında devletin topraklarını genişletmiş ve kurumsallaşma yönünde önemli çalışmalar yapmıştır. Anadolu seferine çıktığında Gebze’de vefat etmiş ve Fatih Camii’ndeki türbesine defn edilmiştir. Halil İnalcık, “Mehmed II”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 28 (2003), 395-407.
Built for
Built in
 
Information on repairer
Kuşhane Kapısına giden dehlizin kapısı üzerindeki kitabede 1077 [1666-67], Nöbet yerindeki giriş kapısındaki kitabede ise 1078 [1667-68] tarihleri vardır. Bu tarihlerin şimdilik neyi ifade ettiği anlaşılamamıştır. Buranın tamiri ile kitabelerin konulmasını işaret edebileceği gibi sadece kitabelerin bu tarihlerde yazılıp konulduğuna da işaret edebilir.

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Eski Eminönü İlçesi
District
Topkapı Sarayı
Street
Harem
Notes on location