text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
II. Selim Türbesi
Building also known as
Building type
türbe
Notes on the building
Sultan II. Selim’in emriyle Ayasofya Camii’ne ilaveler yapılmış, türbe tamamlanmadan vefat eden padişah önce aynı alanda kurulan otağ içine gömülmüş, yapı 984’te [1576-1577] bitirildiğinde buraya nakledilmiştir. Mimar Sinan’ın eseri olan türbe, genişçe pahlı kare bir plana sahiptir ve içte sekizgen bir galeriden meydana gelmektedir. Türbenin girişi üzerindeki kitabesi de 16. yüzyıl sır altı çinilerindendir. Yapının içerisinde üzerine kalem işi bezemelerin yerleştirildiği lacivert zemine beyaz sülüs hatla yazılmış çini bir kuşak yapıyı dolanmaktadır. Göbekte, dairevi bir madalyon içinde Ra’d suresinin 16. ayetinin dörtlü düzende yazılı olduğu kubbe kırmızı zemin üzerinde rumi ve palmetlerle tezyin edilmiştir. Pandantiflerde ise Allah, Muhammed, dört halife, Hasan ve Hüseyin isimlerinin yazılı olduğu, etrafı rumi motifleriyle doldurulmuş çini madalyonlar vardır. Türbede II. Selim’den başka hasekisi Nurbanu Sultan, kızları Gevherhan, İsmihan, Fatma sultanlar, şehzadeleri Süleyman, Osman, Cihangir, Mustafa ve Abdullah ile III. Murad’ın oğulları ve kızları medfundur (Kurtbil).
Built by
II. Selîm
Information on benefactor
ö. 982 [1574]. Osmanlı Devleti’nin 11. padişahı olup babası Kânûnî Sultan Süleymân, annesi Hürrem Sultan’dır. 974’de [1566] babasının ölümüyle tahtta çıkmıştır. Saltanatı boyunca yapılan seferlere katılmayan ilk padişahtır ve döneminde devlet yönetiminde etkin rolü Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa oynamıştır.
Built for
Built in
 H. 984 ( M. 1576 - 1577 )
Information on repairer
Türbenin Osmanlı dönemindeki onarımları hakkında fazla bilgi yoktur. Fossati’nin Ayasofya’yı tamir ederken burada da bazı çalışmalar yaptığı düşünülmektedir. Önce 1950’lerde, daha sonra 1982-1987 arasında ve kısmen 1996 yılında onarım görmüş olan yapı, 2006’da restorasyona alınmıştır (Kurtbil).

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Eski Eminönü İlçesi
District
Ayasofya
Street
Ayasofya haziresinde
Notes on location