text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Koca Yusuf Paşa Çeşme ve Sebili

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Koca Yusuf Paşa Çeşme ve Sebili
Building also known as
Building type
çeşme-sebil
Notes on the building
Egemen’de yapı hakkında şu bilgi yer almaktadır:

"Bu sebilin inşasında başka bir benzeri olmayan bir tertip tatbik olunarak tam ortaya bir çeşme, bunun iki yanına ikişer pencereli sebiller yerleştirilmiştir.

Yapı tamamıyla mermerdir ve müdevver bir şekildedir. Geniş bir saçağı, kurşun kaplı bir çatısı ile kasnaklı bir kubbesi vardır."

Sebilin kitabesi, saçağın hemen altında yer almaktadır ve bir baştan bir başa sebili dolanmaktadır. Sebil, kafe olarak kullanılmaktadır.
Built by
Koca Yusuf Paşa
Information on benefactor
ö. 1210 [1794-95]. Gürcü asıllıdır. Liman Reisi Hasan Kaptan’ın kölesi iken azadedilmiştir. Önceleri ticaretle uğraştı. Cezayirli Hasan Paşa, Kaptan-ı Derya olunca haznedarı oldu. Yükselerek vezir oldu. Pek çok yerde valilik yaptı. Sadrazam ve Kaptan-ı Derya oldu. 1210 senesinde öldü.
Built for
Koca Yusuf Paşa
Built in
 H. 1201 ( M. 1786 - 1787 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Beyoğlu İlçesi
District
Kabataş
Street
Meclis-i Mebusan Cad.
Notes on location
Meclisimebusan Caddesi üzerinde set üzerinde bulunan sebil, geçen asır içinde esas yerinden Fındıklı’da Molla Çelebi Camii son cemaat yeri cephesine nakledilmiş iken, 1956 yılında buradan da kaldırılarak bugünkü yerine getirilmiştir (Egemen).