text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Nusretiye Camii ve Sebili
Building also known as
Nusretiye II. Mahmud Sebili (Şerifoğlu)
Building type
cami-sebil
Notes on the building
II. Mahmûd’un Nusretiye Câmii’yle birlikte muvakkithane ve sebilin yapımının tamamlanmasını 1241’de [1826] planlandığı Keçecizâde İzzet tarafından câmi, muvakkithane ve sebil için yazılan tarih manzumelerinin tarih mısralarının ebced hesabına göre toplamlarının 1241 olmasından anlaşılmaktadır. Ancak, sebilin yapımı 1242 tarihinde tamamlanır, planlandığı gibi sebilin üzerine Keçecizâde’nin 1241 tarihini veren manzumesi yerleştirilir. Öte yandan, kitabenin altına dikkatle bakıldığında 1242 tarihi görülür. Sebilin tamamlandığı yılı rakam olarak büyük bir ihtimalle kitabenin hattatı Yesârîzâde Mustafa İzzet (ö. 1849) yazmıştır.
Sebilin cephesi mermer kaplıdır ve beş pencerelidir. Saçaksız olan sebilin şebekelerinin her birinde altı su verme aralığı vardır. Üzeri tamir sırasında kurşun kaplı beton bir kubbe ile örtülmüştür. Arka tarafında ise sonradan takıldığı zannedilen dokuz musluk yeri görülmektedir. Mimari olarak barok ve ampir karışımı bir üsluptadır (Şerifoğlu).
Built by
II. Mahmûd
Information on benefactor
ö. 1255 [1839]. Osmanlı Devleti’nin 30. padişahıdır. 1199’da [1785] doğmuştur. Babası I. Abdülhamîd, annesi Nakşıdil Sultan olup 1223’de [1808] tahta çıkmıştır. Saltanatı döneminde devlet düzeninde birçok yenilik yapılmıştır. Vaka-yi Hayriyye denilen olayla Yeniçeri Ocağı kaldırılmış, İstanbul’da ilk tıp okulu Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane de döneminde kurulmuştur.
Built for
Built in
 H. 1241 ( M. 1825 - 1826 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Beyoğlu İlçesi
District
Tophane
Street
Necati Bey Cad.
Notes on location
Sebil, Tophane’de Nusratiye Camii’nin avlusunda bulunmaktadır. Sebil evvelce caddenin karşı tarafında kışlanın kapısı yanında iken, Abdülaziz devrinde şimdiki yerine nakledilmiştir (Egemen).