text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Çakırcıbaşı Hasan Paşa Camii

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Çakırcıbaşı Hasan Paşa Camii
Building also known as
Çakırcıbaşı Camii, Doğancılar Camii
Building type
cami
Notes on the building
Hadîka’da banisi Hasan Paşa’nın, caminin yakınında bir de mektep yaptırdığı yazılıdır. Mektep zamanla harap olunca caminin sofasını mektebe çevirmişlerdir. Camii ilk olarak 966’da [1558] yaptırılmış camii daha sonra 1275’de [1859] yeniden inşa ettirilmiştir.
Built by
Hasan Paşa
Information on benefactor
ö. 981 [1573-74]. Enderun’da yetişmiş, II. Selîm’e damat olmuş, Bosna valiliği, Rumeli Beylerbeyliği ve kubbe vezirliği görevlerinde bulunmuştur.
Built for
Built in
 H. 966 ( M. 1558 - 1559 )
Repaired by
Şâyeste Hanım
Information on repairer
Sultan II. Abdülhamîd’in üçüncü ikbali (Konyalı)
Repaired in
H. 1275 ( M. 1858 - 1859 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Üsküdar İlçesi
District
Üsküdar
Street
Doğancılar Cad.
Notes on location