text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Gülfem Hatun Çeşmesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Gülfem Hatun Çeşmesi
Building also known as
Building type
çeşme
Notes on the building
Kaynaklarda Gülfem Hatun Camii’nin hemen bitişiğinden bulunan su teknelerinden birinin 1284 [1869] diğeri ise 1290 [1873] yılında yapıya eklendiği bilgisi kayıtlıdır. Ancak bugün teknenin kitabesinde 1284 [1868] tarihi bulunmamaktadır. (Bkz. Nuray Urkaç Güler, “Gülfem Hatun ve Yeni Ortaya Çıkan Vakfiyesi,” Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre Tuhfe: İsmail E. Erünsal’a Armağan, c. 1 (İstanbul: Ülke Yayınları, 2014), 371-86.
Nuray Güler, "16. Yüzyılda Üsküdar’da Gülfem Hatun Mahallesi: 1540-1600" (YL Tezi, Marmara Üniversitesi, 2008), 25.)
Built by
Gülfem Hatun
Information on benefactor
ö. 969 [1561]. Sultan I. Süleymân’ın cariyelerindendir.
Built for
Built in
 

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Üsküdar İlçesi
District
Üsküdar
Street
Notes on location
Gülfem Hatun Camiinin yanı