text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Eyüp Sultan Türbesi
Building also known as
Building type
türbe
Notes on the building
I. Mahmûd, halkın ziyaretine açılması için Topkapı Sarayı’nda bulunan Kadem-i Şerîflerden birini Eyüp Sultan Türbesi’ne 1144 Receb ayının ortalarında (8-18 Ocak 1732) naklettirmiş ve bu vesileyle Hıfzî tarafından söylenen tarih manzumesi Kadem-i Şerîf’in konulması için duvara yapılan özel yerin üstüne hakkedilmiştir.
Built by
I. Mahmûd
Information on benefactor
ö. 1168 [1754]. Osmanlı Devleti’nin 24. padişahı olup babası II. Mustafa, annesi Sâliha Sultan’dır. 1143’de [1730] tahta çıkmıştır ve vefatına kadar tahtta kalmıştır. Saltanatı süresince pek çok ıslahat yapmıştır. Bunun yanı sıra başta kütüphaneler olmak üzere çeşitli hayır eserleri inşa ettirmiştir.
Built for
Built in
 H. 1144 ( M. 1732 - 0 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Eyüp İlçesi
District
Eyüp
Street
Notes on location
Eyüp Sultan Külliyesi’nin içinde bulunan Eyüp Sultan Türbesi’ndedir.