text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Galata Sarayı
Building also known as
Galatasaray Sultanisi
Building type
saray
Notes on the building
Galata Sarayı II. Bayezid tarafından yaptırılmıştır. III. Ahmed zamanında tamir ettirilmiştir. Nevşehirli İbrahim Paşa’nın bu tamirde büyük rolü vardır. K409’nolu kitabede her ne kadar Ali Paşa’dan bahsedilse de Galata Saray’ın tamirinde İbrahim Paşa etkin bir rol almıştır. Bu nedenle de saraya damat olmuş ve damat lakabıyla anılmıştır.
Bugün Galatasaray Lisesi olarak bilinmektedir. İlk açıldığı günden bu yana ekleme, yıkım ve tamir gören bu binada geçmiş dönemden kalan okulun ana giriş kapısı ile, bina giriş kapısı üzerinde bulunan Sultan Abdülazîz dönemi kitabeleri ve bahçedeki küçük bir çeşmedir.
Built by
II. Bayezid
Information on benefactor
ö. 918 [1512]. Osmanlı Devleti’nin 8.padişahıdır. 851/1447 yılında doğmuştur. Babası II. Mehmed (Fatih), annesi Emine Gülbahar Hatun’dur. 886/1481 senesinde tahta çıkmıştır. Saltanatı süresince çok sayıda sefer düzenlemiş ve devletin topraklarını oldukça genişletmiştir. Şerafettin Turan, “Bayezid II”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 5 (1992), 234-238.
Built for
Built in
 
Repaired by
III. Ahmed
Information on repairer
ö. 1149 [1737] Osmanlı Devleti’nin 23.padişahıdır. 1084/1674’te doğmuştur. Babası IV.Mehmed, annesi Gülnuş Emetullah Sultan’dır. 1115 [1704] senesinde tahta geçişmiştir. Çıkan ayaklanma sonucu 1143/ 1730 yılında tahttan çekilmiştir.
Repaired in
H. 1126 ( M. 1714 - 1715 )
Second repaired by
I. Mahmûd
Information on second repairer
ö. 1168 [1754]. Osmanlı Devleti’nin 24. padişahıdır. 1107 [1696] yılında doğmuştur. Babası II. Mustafa, annesi Sâliha Sultan’dır. 1143’de [1730] tahta çıkmıştır ve vefatına kadar tahtta kalmıştır. Saltanatı süresince pek çok ıslahat yapmıştır. Bunun yanı sıra hayratlar inşa ettirmiş ve kütüphaneler yaptırmıştır.

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Beyoğlu İlçesi
District
Beyoğlu
Street
İstiklal Cad.
Notes on location