text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Drağman Tekkesi

Photographs

photo of building

Drağman Camii görüntüsü

 

 

Building

Building name
Drağman Tekkesi
Building also known as
Building type
tekke
Notes on the building
Külliye cami, tekke, medrese, sıbyan mektebi ve darülkurra bölümlerinden oluşmaktadır. Külliye zaman içinde pek çok onarım ve değişim geçirmiştir. 1925’te tekkelerin kapatılmasından sonra cami-tevhidhane, cami olarak kullanılmaya devam etmiş, sıbyan mektebi bir ara spor kulübü olarak faaliyet göstermiş, kullanımını yitiren diğer bölümler ortadan kalkmıştır. 1970’lerde cami-tevhidhane ile Kuran kursu olarak kullanılan sıbyan mektebinin kuzeyine genel mimari yapıya aykırı eklemeler yapılmış, son yıllarda kurulan bir derneğin önayak olmasıyla cami-tevhidhane Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından önemli ölçüde değiştirelerek ihya edilmiştir.(Baha Tanman, “Drağman Külliyesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 3 (İstanbul, 1994), 49-51.)
Built by
Yûnus Ağa (Tercüman Bey)
Information on benefactor
ö. 948 [1551]. Kanûnî döneminde saray tercümanı semte de adını veren Dragoman/Dırağman Yûnus Bey’dir.
Built for
Built in
 H. 948 ( M. 1541 - 1542 )
Repaired by
III. Ahmed
Information on repairer
ö. 1149 [1737] Osmanlı Devleti’nin 23. padişahıdır. Babası IV. Mehmed, annesi Rabi’a Gülnuş Sultan’dır. 1115’de [1704] tahta çıkmıştır. Çıkan ayaklanma sonucu 1143 ’de [1730] tahttan çekilmiş ve 1149’da [1737] vefat edip, Yeni Cami Türbesi’ne defnedilmiştir.
Repaired in
H. 1142 ( M. 1729 - 1730 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Fatih İlçesi
District
Drağman
Street
Notes on location