text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Kethüda çeşmesi
Building also known as
Building type
çeşme
Notes on the building
Çeşmeyi yaptıranın adı bilinmemekle birlikte Defterdar Şıkkıevvel İskender Çelebi’nin kethüdası olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı da çeşme biliner görevi/mahlasıyla anılmaktadır. Tamirini Defterdar Kesedarı Fettâh Efendi, Mehmed Ağa ve Sadrazam Fuâd Paşa’nın Serkurenası Alî Bey’in yaptırdığı kitabelerden anlaşılmaktadır. Aynur-Karateke, 202’de mevcut bilgiler ve tarih mısraı değerlendirilerek çeşmenin 1141’de (1728-1729) yapıldığını test etmektedirler. Çeşme 1217, 1262 ve 1285 yıllarında tamir olmuştur.
İlk kitabede rakam olmadığı için Tanışık ve ondan naklen Egemen çeşmenin tarihini 940 vermiştir.
Çeşme 1983’te eski yerinin gerisinde, Ahmet Mithat Efendi Yalısı’nın arka cephesi önünde yeniden kurulmasına karşın, nakil sırasında zarar görmüş, özellikle iki yanındaki çeşmecikler yok olmuş denecek kadar harap edilmiştir.
Built by
Kethudâ (?)
Information on benefactor
Built for
Built in
 H. 1141 ( M. 1728 - 1729 )
Repaired by
Kesedar Fettâh Ağa
Repaired in
H. 1217 ( M. 1802 - 1803 )
Second repaired by
Mehmed Ağa
Information on second repairer
Tokat ustası el-Hac Mehmed Ağa
Second Repaired in
H. 1262 ( M. 1846 - 0 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Beykoz İlçesi
District
Beykoz
Street
Ahmed Midhat Cad.
Notes on location
Anadolu Yakası’nın tespit edilebilen bu en eski çeşmesi, Beykoz’da Ahmet Midhat Caddesi’nin Yalıköy Çayırı Sokağı adını aldığı dönemeçte hemen solda bulunmakta imiş. Çeşme 1978’de yolun genişletilmesi sebebiyle taşları numaralanarak başka bir yerde kurulmak üzere yıktırılmış.
Egemen’e göre 1983’da yeniden yapılmış. Şimdi, Ahmet Mihdat Caddesi’nde bulunmaktadır.