text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Hasan Sezai Gülşeni Türbesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Hasan Sezai Gülşeni Türbesi
Building also known as
Building type
türbe
Notes on the building
Eskiden bir sebzeci dükkanı olduğu bilinen yapı, Hasan Sezaî Efendi’nin vasiyeti üzerine H.1151/M.1738 yılında türbeye dönüştürülmüştür. Kareye yakın dikdörtgen planlı ve düzgün kesme taştan inşa edilen yapının üzeri pandantifli kubbeyle örtülüdür. Bu kubbenin 1751 yılında yapılan onarım sırasında yaptırıldığı bilinmektedir. Düzgün kesme taşlarla örülmüş olan türbenin batı cephesinde dıştan demir şebekeli kare formlu, mermer söveli, sağır alınlıklı ve sivri kemerli iki adet pencere yer almaktadır. Bu pencerelerin sivri kemerleri kalın derzli tuğla ile örülmüştür. Cephenin üst bölümünde ortaya yakın bir yerde, pencere kemerlerinin ortasına gelecek şekilde yerleştirilmiş yatay dikdörtgen formlu dört satırlık H.1153/M.1741 tarihli bir onarım kitabesi bulunmaktadır. Cephe üstten ve yandan yarım daire kesitli profil
süsleme ile sınırlandırılmıştır (Akçıl).
Built by
Belgradlı Kâmil Paşa
Information on benefactor
Hasan Sezâî, 1080 [1669-1670] senesinde doğmuştur. İslam âlimlerindendir. Adı Hasan bin Alî, mahlası Sezâî’dir. Aynı zamanda, Gülşeni Tarikatı’nın ikinci şeyhi olup, tanınmış mutasavvıflardandır. “Mektûbât” adlı eseriyle de tanınmıştır. 1738 yılında vefat etmiştir.
Built for
Hasan Sezâî
Built in
 H. 1151 ( M. 1738 - 1739 )
Repaired in
H. 1153 ( M. 1741 - 0 )

Location

State
Türkiye 
City
Edirne
District
Kavaklı Tekke Sk.
Street
Notes on location