text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
I. Ahmed Okuma Odası
Building also known as
Building type
saray
Notes on the building
III. Osman Taşlığı, III. Ahmed Yemiş Odası ve III. Murad Has Odası bitişiğinde, Fil Bahçesine bakan, en kenarda yer alan küçük bir odadır. Kare planlı olup küçük bir kubbe ile örtülüdür. III. Murad Has Odasından bu odaya girilir. Duvarları kubbeye kadar bir çini müzesini andıran çok renkli çinilerle kaplıdır.
Built by
I. Ahmed
Information on benefactor
ö. 1026 [1617]. Osmanlı Devleti’nin 14. padişahıdır. 998’de [1590] doğmuştur. Babası III. Mehmed, annesi Handan Sultan’dır. 1012 [1603] yılında tahta çıkmıştır. Saltanatı süresince “kardeş katli” yasasını kaldırmış yerine “ekber ve erşad” sistemini getirmiştir. Mücteba İlgürel, “Ahmed I”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 2 (1989), 30-33.
Built for
Built in
 H. 1017 ( M. 1608 - 1609 )
Repaired by
III. Ahmed
Information on repairer
ö. 1149 [1737]. Osmanlı Devleti’nin 23. padişahı. 23 Ramazan 1084 [1 Ocak 1674] günü Hacıoğlu Pazarcığı’nda dünyaya gelmiş ve 1115 [1704] senesinde padişahlık tahtına cülûs etmiştir. Çıkan ayaklanma sonucu 1143 Rebiülevvelinin 17. günü [30 Eylül 1730] tahttan çekilmiş ve 13 Safer 1149’da [12 Haziran 1737] vefat edip, Yeni Cami Türbesi’ne defnedilmiştir.
Repaired in
H. 1117 ( M. 1705 - 1706 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Eski Eminönü İlçesi
District
Topkapı Sarayı
Street
Harem
Notes on location