text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Kuşhane Kapısı
Building also known as
Building type
saray
Notes on the building
Enderun avlusunda, Küçük Orta Koğuş’nun yanındaki köşede "Kuşhane Avlusu" adı verilen küçük bir iç avlu bulunmaktaydı. Günümüze ulaşamayan bu avludan Harem’e, "Kuşhane Kapısı" adı verilen bir kapıdan geçilirdi. Günümüzde Harem’den çıkış kapısı olarak kullanılan kapının karşısında Kuşhane bulunur.
Kitabede, mutfağın yandığını ve I. Mahmûd’un tamir ettirdiği yazılıdır.
Built by
Information on benefactor
Built for
Built in
 
Repaired by
I. Mahmûd
Information on repairer
ö. 1168 [1754]. Osmanlı Devleti’nin 24. padişahı olup babası II. Mustafa, annesi Sâliha Sultan’dır. 1143’de [1730] tahta çıkmıştır ve vefatına kadar tahtta kalmıştır. Saltanatı süresince pek çok ıslahat yapmıştır. Bunun yanı sıra başta kütüphaneler olmak üzere çeşitli hayır eserleri inşa ettirmiştir.
Repaired in
H. 1147 ( M. 1734 - 1735 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Eski Eminönü İlçesi
District
Topkapı Sarayı
Street
Harem
Notes on location