text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Beyazıt Kapısı
Building also known as
Building type
çarşı
Notes on the building
Kapalıçarşı, 250 yıllık bir zaman dilimi boyunca oluşmuş bir bütünlük halindedir. Çarşı’nın ilk nüvesi II. Mehmed (Fatih) tarafından camiye çevrilen Ayasofya’ya gelir olması sebebiyle inşa ettirdiği yan yana 2 taş bedestendir. Zamanla onları çevreleyen açık pazarlar, yine zamanla üstleri kiremitli tonozlu çatılarla örtülerek, bir yollar ve galeriler manzumesi haline gelmiştir. Günümüzde çarşı, 30, 7 hektar yüzölçümüne oturmuş ve 61 sokaktan oluşmaktadır. Yapıldığından bu yana pek çok tamirat gören yapının gördüğü belli başlı onarımlar şu şekilde sıralanabilir: XVI. yüzyılda yaşanan büyük bir yangından sonra ciddi bir onarım görmüştür, daha sonra XIX. yüzyılda yaşanan depremden sonra tamir edilmiş ve 1954 yılında beş yıl süren bir onarım yapılmıştır.
Kapalıçarşı; içbedesten, sandal bedesteni ve hanlar olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır denilebilir ancak tabii ki yapının çok büyük ve komplex bir mimari sahip olduğu da unutulmamalıdır. Çelik Gülersoy, "Kapalıçarşı ", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (İstanbul, 1994), 422-430.
Built by
Fatih Sultan Mehmed
Information on benefactor
ö. 886 [1481]. Osmanlı Devleti’nin 7. padişahıdır. II. Mehmed olarak da anılmaktadır. 832 [1429] yılında doğmuştur. Tahta ilk çıkışı iki yıl kadar sürmüştür, 855’de [1451] tahta ikinci defa çıkmıştır ve vefatına kadar tahtta kalmıştır. 857’de [1453] İstanbul’u feth etmesi nedeniyle Fatih olarak anılmaktadır. Padişahlığı sırasında devletin topraklarını genişletmiş ve kurumsallaşma yönünde önemli çalışmalar yapmıştır. Anadolu seferine çıktığında Gebze’de vefat etmiş ve Fatih Camii’ndeki türbesine defn edilmiştir. Halil İnalcık, “Mehmed II”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 28 (2003), 395-407.
Built for
Built in
 H. 857 ( M. 1453 - 1454 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Eski Eminönü İlçesi
District
Beyazıt
Street
Kapalıçarşı
Notes on location