text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Fatih Müftülüğü

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Fatih Müftülüğü
Building also known as
Fatih Karakolu
Building type
karakol
Notes on the building
Built by
II. Mahmûd
Information on benefactor
ö. 1255 [1839]. Osmanlı Devleti’nin 30. padişahıdır. 1199’da [1785] doğmuştur. Babası I. Abdülhamîd, annesi Nakşıdil Sultan’dır. 1223’de [1808] tahta çıkmıştır. Saltanatı döneminde devlet düzeninde birçok yenilik yapılmıştır. Vaka-yi Hayriyye denilen olayla Yeniçeri Ocağı kaldırılmış, İstanbul’da ilk tıp okulu Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane de II. Mahmûd’un döneminde kurulmuştur. Kemal Beydilli, “Mahmud II”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 27 (Ankara, 2003), 352-56.
Built for
Built in
 H. 1254 ( M. 1838 - 1839 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Fatih İlçesi
District
Fatih
Street
Fatih Cami avlusu
Notes on location