text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Akseki Mescidi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Akseki Mescidi
Building also known as
Building type
mescid
Notes on the building
Akseki ve Dal isimleriyle anılan mescidin ilk banisi İstanbul’un fethine katılan Akseki Kemâleddîn Efendi’dir. Yapı, 16.yüzyılın sonlarında Reisülküttab Dal Mehmed Efendi tarafından yenilenmiş, üçüncü olarak da Hacı Şevkî Aşkî Efendi tarafından son şekliyle yeniden inşa edilmiştir (1315/1898). Üç kişinin de mezarı mihrap duvarının önündeki küçük hazirede yer almaktadır. Geçirdiği yenilemelerden birinde minare ve minberle donatılarak camiye dönüştürülen Akseki Kemaleddin Mescidi son yıllarda aslına uygun olarak tekrar yenilenmiştir. Akseki Mescidi İstanbul’un sivil mimarisi ile yakınlık gösteren ve sayıları günümüzde çok azalmış bulunan ahşap mescitlerden olması dolayısıyla da ilgi çekmektedir. Emine Naza, “ Akseki Kemaleddin Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 1 (İstanbul, 1993), 165.
Built by
Kemaleddîn Efendi
Information on benefactor
Fatih Sultan Mehmed ile İstanbul’a gelmiştir. Caminin civarında gömülüdür.
Built for
Built in
 
Repaired by
Dal Mehmed Efendi
Information on repairer
Reisü’l-küttablık yapmış, defterdar olmuştur. Cami civarında medfundur.
Second repaired by
Şevkî Efendi
Second Repaired in
H. 1311 ( M. 1897 - 1898 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Fatih İlçesi
District
Fatih
Street
Akseki Cad.
Notes on location