text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Bala Süleyman Ağa Camii
Building also known as
Fatih Sultanının Topçusu Bali Süleyman Ağa Cami‎i, Bala Mescidi (Ayvansarayi)
Building type
cami
Notes on the building
Mabedin esası 1463’de yapılmıştır, muhtelif tarihlerde tamir ve tecdid edilmiştir ve 1892’de zelzeleden harap olduğu için Adile Sultan tarafından yeniden yapılmıştır. Mevcut bina sekiz köşeli bir plan üzerinde olup tek kubbelidir. Yazıları Şefik Bey, Hasan Rıza Efendi, Kazasker İzzet Efendi’ye aittir. Camiinin yanındaki türbede Süleymân Ağa medfundur ki bu bina da yenidir. Karşısında bulunan tekkesi şimdi ilkokuldur. Abdülmecîd’in kadınlarından Perestu Hatun camiinin karşı tarafındaki sebil,çeşme ve muvakkithaneyi 1895’te yaptırmıştır. (Tahsin Öz)
Built by
Bâlâ Süleymân Ağa
Information on benefactor
İstanbul’un fethinde Topçubaşılık yapmıştır. Kendi yaptırdığı camiinin haziresinde gömülüdür.
Built for
Built in
 H. 868 ( M. 1463 - 1464 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Fatih İlçesi
District
Silivrikapı
Street
Tekke Maslak Sk.
Notes on location