text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Kadiriler Tekkesi Camii
Building also known as
Hacı Piri Tekkesi Mescidi
Building type
tekke
Notes on the building
Bina Bizans zamanına ait Ayion Makaveen olması muhtemel bir kilise üzerine yaptırılmıştır. Mabedin duvarları kargir, çatısı ahşaptır. Haziresinde İsmâîl Rûmî ve diğer meşahirin mezarları vardır.
Built by
Tosyalı Şeyh İsmâîl Ağa
Information on benefactor
ö. 1041 [1631-1632]. Öğrenimini tamamladıktan sonra gittiği Bağdat’ta Kadiri Tarikatine girdi. Feyzullâh Efendi’nin müridi oldu. İstanbul’a gelip Kadiri Tekkesi’ni kurdu.
Built for
Built in
 H. 1053 ( M. 1643 - 1644 )
Repaired by
III. Mustafâ
Information on repairer
ö. 1188 [1774]. Osmanlı Devleti’nin 26. padişahıdır. 1130’da [1717] doğmuştur. Babası III. Ahmed, annesi Emine Sultan’dır. 1168’de [1754] tahta çıkmıştır ve döneminde yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı sırasında vefat etmiştir. Kendi yaptırdığı Laleli Külliyesi’nin içinde türbesi bulunmaktadır.
Repaired in
H. 1177 ( M. 1763 - 1764 )
Second repaired by
II. Mahmûd
Information on second repairer
ö. 1255 [1839]. Osmanlı Devleti’nin 30. padişahıdır. 1199’da [1785] doğmuştur. Babası I. Abdülhamîd, annesi Nakşıdil Sultan olup 1223’de [1808] tahta çıkmıştır. Saltanatı döneminde devlet düzeninde birçok yenilik yapılmıştır. Vaka-yi Hayriyye denilen olayla Yeniçeri Ocağı kaldırılmış, İstanbul’da ilk tıp okulu Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane de döneminde kurulmuştur.
Second Repaired in
H. 1312 ( M. 1893 - 1894 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Beyoğlu İlçesi
District
Tophane
Street
Kadiriler Yokuşu
Notes on location
Saliha Sultan Çeşmesinin yanı.