text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Galata Mevlevihanesi
Building also known as
Building type
mevlevihane
Notes on the building
Yapı ilk olarak İskender Paşa’nın Galata sırtlarındaki av çiftliğinde inşa edilmiştir. Galata Mevlevihanesi’nin XVII. yüzyıldan önceki yapısal özellikleri hakkında kayıtlara geçmiş pek bilgi yoktur. Galata Mevlevihanesi’nin bugün mevcut yapılarının bir kısmı Kudretullâh Dede zamanında Hâlet Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Bununla birlikte Hâlet Efendi’nin eklemelerinden önce III. Selîm tarafından onartılmıştır. XIX. yüzyılda ise büyük bir yangın geçiren yapı II. Mahmûd tarafından tamir ettirilmiştir. Cumhuriyet döneminde ise tekkelerin kapatılmasıyla karakol olarak kullanılan yapı, bugün müze niteliğindedir.
Built by
İskender Paşa
Information on benefactor
II. Bâyezîd dönemi vezirlerindendir.
Built for
Built in
 H. 897 ( M. 1491 - 1492 )
Repaired by
III. Selîm
Information on repairer
ö. 1223 [1808]. Osmanlı Devleti’nin 28. padişahıdır. 1174’de [1761] doğmuştur. Babası III. Mustafa, annesi Mihrişah Valide Sultan’dır. 1204’de [1789] tahta çıkmış, 1222’de [1807] çıkan bir ayaklanma sonucu tahttan çekilmek zorunda kalmıştır. Saltanatı süresince yaptığı yeniliklerden biri Nizam-ı Cedid ordusunu kurmak olmuştur.
Repaired in
H. 1206 ( M. 1791 - 1792 )
Second repaired by
II. Mahmûd
Information on second repairer
ö. 1255 [1839]. Osmanlı Devleti’nin 30. padişahıdır. 1199’da [1785] doğmuştur. Babası I. Abdülhamîd, annesi Nakşıdil Sultan’dır. 1223’de [1808] tahta çıkmıştır. Saltanatı döneminde devlet düzeninde birçok yenilik yapılmıştır. Vaka-yi Hayriyye denilen olayla Yeniçeri Ocağı kaldırılmış, İstanbul’da ilk tıp okulu Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane de II. Mahmûd’un döneminde kurulmuştur. Kemal Beydilli, “Mahmud II”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 27 (Ankara, 2003), 352-56.
Second Repaired in
H. 1250 ( M. 1834 - 1835 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Beyoğlu İlçesi
District
Galata
Street
Galip Dede Cad.
Notes on location