text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Cennet Efendi Türbesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Cennet Efendi Türbesi
Building also known as
Cennet Baba Türbesi
Building type
türbe
Notes on the building
Türbe, Fedâyî mahlasıyla şiirler söyleyen Cennet Mehmed Efendi’ye aittir (ö. 1075/1664). Katiplik mesleğini icra eden Mehmed Efendi, Azîz Mahmûd Efendi’ye intisap ettikten sonra mesleğini bırakmış ve tekke şeyhliğine ulaşacak yeni bir yola girmiştir. En son Azîz Mahmûd Hüdâyî Dergahı postnişini olan Cennet Efendi vefat edince buraya defnedilmiştir. 1287’de [1870-71] Râbia Hanım’ın yaptırdığı beş pencereli ahşap türbe yanmıştır.
Türbe, 2012’de büyük bir tamir görmüş olup, kitabe kapının üzerine konulmuştur.
Built by
Râbia Hanım
Information on benefactor
ö. 1295 [1878]. Kendisi ve 2 oğlu da bu türbede yatmaktadır. Kitabede kendi parasıyla türbeyi yaptırdığı belirtilir.
Built for
Built in
 H. 1287 ( M. 1870 - 1871 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Üsküdar İlçesi
District
Üsküdar
Street
Aziz Mahmut Efendi Sk.
Notes on location
Aziz Hüdayi Çeşmesi karşısındadır (Mirat 1996 ve Öz)