text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Yuşa Mescidi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Yuşa Mescidi
Building also known as
Yuşa Dağı Mescidi, Yuşa Camii
Building type
cami
Notes on the building
Yuşa Camiin bulunduğu Yuşa Tepesi tarih boyunca önem atfedilen bir yerdir. Mehmed Saîd Paşa tarafından mescit-tekke yaptırılmıştır. Sultan Abdülazîz döneminde yangın üzerine tamir edilmiştir .
Built by
Mehmed Saîd Paşa
Information on benefactor
ö. 1175 [1761]. Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin oğlu olup Sultan III. Osmân devrinde 19 Muharrem 1169-1 Receb 1169 (25 Ekim 1755-1 Nisan 1756) sadrazamlık makamında bulundu.
Built for
Built in
 H. 1169 ( M. 1755 - 1756 )
Repaired by
Abdülazîz
Information on repairer
ö. 1293 [1876]. Osmanlı Devleti’nin 32. padişahıdır. 1245’de [1830] doğmuştur. Babası II. Mahmûd, annesi Pertevniyâl Sultan’dır. 1277’de [1861] tahta çıkmış ve 1293’de [1876] tahttan indirilmiştir. Saltanatı sırasında Osmanlı donanması oldukça gelişmiş, Mekteb-i Sultani, Mülkiye Tıbbiyesi, Darüşşafaka onun devrinde açılmıştır.
Repaired in
H. 1280 ( M. 1863 - 1864 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Beykoz İlçesi
District
Anadolu Kavağı
Street
Yuşa Tepesi
Notes on location