text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Türabi Baba Türbe ve Sebili

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Türabi Baba Türbe ve Sebili
Building also known as
Building type
türbe
Notes on the building
Tekke, XX. yüzyılın ortalarında yanmış, kalan bölümleri kum ve tuğla deposu olarak kullanılmış, 2004 yılında da tamamen yıktırılmıştır. Günümüze gelen türbe, dikdörtgen planlı, düz çatılı bir yapıdır. Duvarları moloz taş ve tuğladan örülmüştür. Türbenin Haliç’e yönelik cephesinde bir çeşme, onun her iki yanında da üçer penceresi vardır. Ayrıca giriş cephesinde kapının yanı sıra üç penceresi daha bulunmaktadır. Türbenin diğer cepheleri iki yanındaki yapılara bitişiktir.Türbenin içerisinden tavan eski gemi direklerinden yapılmış desteklere dayanmaktadır. Burada tersaneden çıkmış demir raylar kullanılmış ve böylece hiçbir yapıda görülmeyen bir iç düzenleme ile burada karşılaşılmaktadır.

Türbede Türabi Baba’dan başka, ondan sonra gelen Şeyh efendilerden, Şeyh Ahmed Efendi el-Kâdirî (ö. 1832), Şeyh Seyyid Halîl el-Kâdirî (ö. 1851), Vekili Şeyh Alî Kuzu el-Kâdirîi (ö. 1861), Şeyh Hasan Rızâ Efendi medfundur.
Built by
Information on benefactor
ö. 1812. İsmi Şeyh Mehmed Turâbî el-Kâdirî el-Hindî’dir.
Turâbî Baba, Osmanlı tersanelerinde çalışan, Osmanlı gemilerini yapan, Kâdirî Tarikati şeyhidir. Sûfîdir.
Built for
Turâbî Baba
Built in
 
Repaired by
Şükrü Paşa
Information on repairer
II. Abdülhamîd devri (1876-1909) deniz amirallerindendir.
Repaired in
H. 1318 ( M. 1900 - 1901 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Beyoğlu İlçesi
District
Kasımpaşa
Street
Turabi Baba sk.
Notes on location