text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Harbiye Mektebi
Building also known as
Askeri Müze
Building type
mektep (modern)
Notes on the building
II. Mahmûd tarafından Maçka Kışlası’nda inşa ettirilmiştir (Mir’at-ı İstanbul).
Built by
II. Mahmûd
Information on benefactor
ö.ö. 1255 [1839]. Osmanlı Devleti’nin 30. padişahıdır. 1199’da [1785] doğmuştur. Babası I. Abdülhamîd, annesi Nakşıdil Sultan’dır. 1223’de [1808] tahta çıkmıştır. Saltanatı döneminde devlet düzeninde birçok yenilik yapılmıştır. Vaka-yi Hayriyye denilen olayla Yeniçeri Ocağı kaldırılmış, İstanbul’da ilk tıp okulu Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane de II. Mahmûd’un döneminde kurulmuştur. Kemal Beydilli, “Mahmud II”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 27 (Ankara, 2003), 352-56.
Built for
Built in
 H. 1250 ( M. 1834 - 1835 )
Repaired by
Sultan Abdülazîz
Information on repairer
ö. 1293 [1876]. Osmanlı Devleti’nin 32. padişahıdır. 1245’de [1830] doğmuştur. Babası II. Mahmûd, annesi Pertevniyâl Sultan’dır. 1278’de [1861] tahta çıkmıştır ve 1293’de [1876] tahttan indirilmiştir. Saltanatı sırasında Osmanlı donanması oldukça gelişmiştir. Mekteb-i Sultani, Mülkiye Tıbbiyesi, Darüşşafaka açılmıştır.
Repaired in
H. 1278 ( M. 1861 - 1862 )
Second repaired by
II. Abdülhamîd
Information on second repairer
Mektebe bir taamhane yaptırmıştır.
ö. 1336 [1918]. Osmanlı Devleti’nin 34. padişahıdır. 1258’de [1842] doğmuştur. 1293’de [1876] tahta çıkmıştır. Saltanatı sırasında Kanun-i Esasi’yi ilan etmiş, iki Meşrutiyet dönemi ve 93 Harbi yaşanmıştır. 31 Mart Vakası olarak bilinen ayaklanma sonucunda tahttan indirilmiştir [1909].
Second Repaired in
H. 1314 ( M. 1896 - 1897 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Şişli İlçesi
District
Halaskargazi Cad.
Street
Harbiye
Notes on location