text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Cezeri Kasım Camii
Building also known as
Building type
cami
Notes on the building
Cami, kesme taştan yapılmıştır. Tek ve sağır kubbelidir. Önünde üç kubbeli bir revakı bulunmaktadır. Minaresi sağda olup şerefesinin altı şekillidir. Avlusundaki şadırvanın kitabesi elde yoktur. Kaynaklarda yer alan tarih manzumesine göre şadırvanı IV. Mehmed’in kızı Hatice Sultan’ın (ö. 1156/1743) kethüdası Mehmed Efendi babası Hüseyin’in ruhuna yaptırmıştır. Manzumede caminin ilk yapıldığı zaman şadırvanı olmadığı vurgulanmaktadır. Mevcut şadırvanın etrafını 8 ahşap sütunlu bir saçak çevirmiştir. Üzeri kiremit döşelidir. On iki yüzlü olup bir yüzünde tamir kitabesi yer alır (18 Şevvāl 1266/27 Ağustos 1850).
Built by
Cezerîzâde Kâsım Paşa
Information on benefactor
ö. 950 [1543]. Sofi ve Koca lakapları ile ünlü olan Cezerîzâde Nişancı Mehmed Çelebi’nin oğludur. 910 [1504] tarihinde Rumeli defterdarı olmuş, sonra Şehzade Süleymân’a lala ve defterdar, tahta geçmesinde de 4. vezir olmuştur. Kabri, Bursa’da Emir Sultan Türbesi içindedir. Bir rivayete göre de, Bursa’daki medrese yanına gömülmüştür. Kasım Paşa’nın, İstanbul’da, Cağaloğlu’nda ve Selanik’te birer cami, ayrıca Selanik’te imareti, Bursa’da medrese ve hamamı vardır.
Built for
Built in
 H. 921 ( M. 1515 - 0 )
Repaired by
Süedâ Hazinedar Usta
Information on repairer
Caminin kıble kapısında bulunan tamir kitabesinde yer alan bilgiye göre II. Mahmûd’un Hazinedar Ustasıdır.
Repaired in
H. 1238 ( M. 1822 - 1823 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Eyüp İlçesi
District
Nişanca
Street
Zalpaşa Cad. No : 69
Notes on location
Çömlekçiler civarında, Zal Paşa Caddesi ile Cezeri Kasım Akar Çeşmesi Sokağı’nın birleştiği köşededir (Haskan).