text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Murad Paşa Camii
Building also known as
Building type
cami
Notes on the building
Külliye olarak inşa edilen yapıdan günümüze camii ve hazire kısmı ulaşabilmiştir. Hamam ve medrese tamamen harab olmuştur. Camideki şadırvan ise Kara Dâvûd Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Built by
Murâd Paşa
Information on benefactor
Sarayda yetişmiştir. 871’de [1466/67] Rumeli beylerbeyi olmuştur daha sonra ise vezirlik makamına getirilmiştir. Uzun Hasan harbinde şehit olmuştur.
Built for
Built in
 H. 876 ( M. 1472 - 1473 )
Repaired by
Kara Dâvûd Paşa
Information on repairer
ö. 911 [1505/06]. II. Mehmed’in saltanatı zamanında nişancılık yapmıştır, daha sonra sancak paşası, kaptan-ı derya, Gelibolu Bey’i ve kubbe veziri olmuştur. Gebze’de vefat etmiş ve oraya defn edilmiştir.

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Fatih İlçesi
District
Aksaray
Street
Vatan Cad.
Notes on location
Vatan Caddesi ile Millet Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunmaktadır (Crane). Murat Paşa Camii medresesi ile hamamından eser kalmamıştır. Camii haziresinde önemli kişiler medfundur (Öz).