text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Ayasofya İmareti
Building also known as
Building type
imaret
Notes on the building
Ayasofya imareti, Ayasofya Camii’nde girişilen büyük tamir ve ek binalar yapımı sırasında inşa edilmiştir ( 23 Zilkade 1155 [19 Ocak 1743]). Ayasofya imaretine, camiinin ihata duvarının Bâb-ı Hümâyun köşesinde, yine aynı tarihte yapılmış barok üsluptaki kapıdan girilmekteydi. Cami ile arasında bir avlu bulunan imaretin erzak ambarı olarak, caminin kuzeydoğu köşesindeki yivli minare dibinde olan ve yukarı kata çıkmaya yarayan rampanın giriş kısmı ile bunun yanında bulunan Bizans devrine ait yuvarlak bina kullanılmıştır. Hazine binası diye adlandırılan yuvarlak binanın zemini oldukça yükseltilmiş, yeni bir kapı ile pencereler açılmış ve duvarına Dârüssaâde Ağası Beşir Ağa’nın hattı ile bir mermer kitabe konulmuştur.
Built by
I. Mahmûd
Information on benefactor
ö. 1168 [1754]. Osmanlı Devleti’nin 24. Padişahı olup babası II. Mustafa, annesi Sâliha Sultan’dır. 1143’de [1730] tahta çıkmıştır ve vefatına kadar tahtta kalmıştır. Saltanatı süresince pek çok ıslahat yapmıştır. Bunun yanı sıra hayratlar inşa ettirmiş ve kütüphaneler yaptırmıştır.
Built for
Built in
 H. 1155 ( M. 1743 - 0 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Eski Eminönü İlçesi
District
Ayasofya
Street
Notes on location