text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Hasan Paşa Medresesi ve Sebili
Building also known as
Building type
medrese-sebil
Notes on the building
Şerifoğlu, Egemen ve Eyice sebilin dış görünüşünün ayırt edilemeyecek derecede harap vaziyette olduğunu belirtmektedir. Ancak 2009-2011 yılları arasında medrese-sebil restore edilmiştir. (Ayrıntılı bilgi için bkz: Mehmet Alper, "Hadım Hasan Paşa Medresesi Restitüsyonu’na İlişkin Değerlendirmeler," Vakıf Restorasyon Yıllığı, s. 6 (2013): 115-130).
Built by
Sadrazam Hadım Hasan Paşa
Information on benefactor
ö 1005 [1598]. III. Mehmed saltanat döneminde 3 Kasım 1597-99 Nisan 1598 tarihleri arasında beş ay altı gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. İstanbul’da Cağaloğlu’nda mescit, medrese, çeşme ve sebil yaptırmıştır. Türbesi de bu külliye içindedir.
Built for
Built in
 H. 1005 ( M. 1596 - 1597 )
Repaired by
II. Mahmûd
Information on repairer
ö. 1255 [1839]. Osmanlı Devleti’nin 30. padişahıdır. 1199’da [1785] doğmuştur. Babası I. Abdülhamîd, annesi Nakşıdil Sultan olup 1223’de [1808] tahta çıkmıştır. Saltanatı döneminde devlet düzeninde birçok yenilik yapılmıştır. Vaka-yi Hayriyye denilen olayla Yeniçeri Ocağı kaldırılmış, İstanbul’da ilk tıp okulu Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane de döneminde kurulmuştur.
Repaired in
H. 1247 ( M. 1831 - 1832 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Eski Eminönü İlçesi
District
Cağaloğlu
Street
Molla Fenari Sk.
Notes on location
Egemen’ne göre, ’Cağaloğlu’nda Emniyet Sandığı karşısında bulunan harap Hasan Paşa Medresesinin altında olduğu anlaşılan bu sebilin eski şeklini tayin bugün imkansızdır’. 2012’de tamir edilip yeniden açıldı.