text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Beşir Ağa Camii
Building also known as
Hacı Beşir Ağa Camii, Ağa Camii
Building type
cami
Notes on the building
Öz’deki bilgiye göre bu yapı, cami, tekke, medrese çeşme ve sebilden müteşekkildir. Camiinin altında sebil ve dükkanlar vardır.
Hadîka’da da yapının mahfil-i hümayun, kütüphane, mektep, medrese ve tekkeden oluştuğu ve caminin altında sebil ve yanında çeşmesi olduğu yazılıdır.
Tamir kitabesinden II. Mahmûd’un tamir yaptırdığı anlaşılmaktadır. Ancak kitabede tamirein ne zaman yapıldığına dair bilgi yer almamaktadır. Semavi Eyice, “Beşir Ağa Külliyesi,” TDVİA’da tamiratın 1826-1839 arası gerçekleşmiş olabileceği belirtilmektedir.
Built by
Beşîr Ağa
Information on benefactor
ö. 1159 [1746]. Lakabı Koca Ağa’dır. 1119’da [1707-1708] saray musahibi olmuş, sonra hazinedarlık yapmıştır. 1125’de [1713] azlolunarak Kıbrıs ve Mısır’a sürülmüş, 1129’da [1717] İstanbul’a dönüp Darüssaade ağası olmuştur. Eyüp’te gömülüdür.
Built for
Built in
 H. 1158 ( M. 1745 - 1746 )
Repaired by
II. Mahmûd
Information on repairer
ö. 1255 [1839]. Osmanlı Devleti’nin 30. padişahıdır. 1199’da [1785] doğmuştur. Babası I. Abdülhamîd, annesi Nakşıdil Sultan olup 1223’de [1808] tahta çıkmıştır. Saltanatı döneminde devlet düzeninde birçok yenilik yapılmıştır. Vaka-yi Hayriyye denilen olayla Yeniçeri Ocağı kaldırılmış, İstanbul’da ilk tıp okulu Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane de döneminde kurulmuştur.

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Eski Eminönü İlçesi
District
Sirkeci
Street
Notes on location
Öz, Babıali Hükümet Konağı civarında olduğunu yazarken Hadîkatü’l-Cevâmi’de Paşakapısı civarında olduğu yazmaktadır.