text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
III. Mehmed Türbesi
Building also known as
Eğri Fatihi Sultan III. Mehmed Türbesi (Hadikatü’l-Cevami)
Building type
türbe
Notes on the building
Kitabede türbeyi III. Mehmed’in oğlu I. Ahmed’in yaptırdığı yazılıdır.
Türbenin tabelasında şu bilgi yer almaktadır:
"1608 yılında Mimar Dalgıç Ahmed Ağa tarafından yapılmıştır. Türbe 8 köşeli ve üzeri kubbe ile örtülü olup, ortada büyük bir mekan ve giriş tarafına bitişik 2 kısımdan oluşmaktadır. Daha sonraları sultan kızları için türbeye bölümler ilave edilmiştir. Türbenin içi 17. yüzyıl başına ait İznik çinileri ile süslüdür. Giriş kapısının her iki yanında duvar resimleri bulunmaktadır ve türbe bu özelliği ile klasik devir dışı bir üslup sergilemektedir.
Sultan III. Mehmed, Sultan I. Ahmed’in annesi Handan Sultan, Sultan I. Ahmed’in şehzadeleri ve kızları, Sultan III. Murad’ın kızı Ayşe Sultan gömülüdür. Toplam 26 sandukası vardır."
Built by
I. Ahmed
Information on benefactor
ö. 1026 [1617]. Osmanlı Devleti’nin 14. padişahı olup babası III. Mehmed, annesi Handan Sultan’dır. 1012 [1603] yılında tahta çıkmıştır. Saltanatı süresince “kardeş katli” yasasını kaldırmış yerine “ekber ve erşad” sistemini getirmiştir.
Built for
III. Mehmed
Built in
 H. 1017 ( M. 1608 - 1609 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Eski Eminönü İlçesi
District
Ayasofya
Street
Notes on location
Ayasofya haziresi içinde yer almaktadır.