text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
Ahmediye Külliyesi
Building also known as
Ahmediye Sebili
Building type
külliye
Notes on the building
Külliye,cami, medrese, kütüphane, sebil, çeşme, türbe ve hazireden teşekkül etmiştir. Külliye 1945 yılında Vakıflar idaresi’nin ve Kızılay’ın mutfak-erzak ambarı ve imareti olarak kullanılmıştır. 1986 yılında ise medresenin bir bölümü, dershane ve kütüphane Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı bir Kuran kursu olarak kullanılmış diğer kısımlar yine imaret olarak vazife görmüştür. İ. Aydın Yüksel, “ Ahmediye Külliyesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 1 (İstanbul, 1993), 136.
Built by
Ahmed Ağa
Information on benefactor
ö. 1143 [1730-1731] İzmirli Alî Paşa’nın kardeşidir. İstanbul gümrükçüsü, 1117’de [1705-1706] silahdar, sonra sipahiler ağası, baş bakıkulu ve Erzurum beylerbeyi oldu. Daha sonra tersane eminliği ve diğer bir çok vazifelerde bulundu. Zengin birisiydi, Üsküdar’da cami, medrese, sebil, çeşmeden oluşan hayratı yaptırdı. Yaptırdığı caminin haziresinde gömülüdür.
Built for
Built in
 H. 1134 ( M. 1721 - 1722 )
Repaired by
Tiryâl Hanım
Information on repairer
Sultan II. Mahmûd’un üçüncü ikbalidir.
Repaired in
H. 1280 ( M. 1863 - 0 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Üsküdar İlçesi
District
Üsküdar
Street
Gündoğumu Cad.
Notes on location