text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanlı Kitabeleri Projesi

Photographs

photo of building

 

 

Building

Building name
III. Ahmed Çeşmesi ve Sebili
Building also known as
Building type
çeşme-sebil
Notes on the building
İstanbul’a uğrayan hemen hemen her seyyah Bab-ı Hümayun’daki III. Ahmed Çeşmesi hakkında bir şeyler yazmıştır. Çeşme, seyyahların yaptığı İstanbul gravürlerine de en çok malzeme olan binalardan biridir.
III. Ahmed tarih mısraını kendisi söylemiş ve şairlerden bunu tamamlayan manzumeler talep etmiştir. Ancak, III. Ahmed’in tarih mısraını eksik söylediği ve Vehbî’nin bunu tamamladığına dair rivayet vardır. Yapılan çeşmelere hakkedilecek şiirleri seçmek için müsabakalar yapıldığı bilinmekteyse de, ne kadar mükâfat verildiği ve bu çeşme için nasıl bir yarışma olduğu hakkında şimdilik elimizde bir belge yoktur.
Built by
III. Ahmed
Information on benefactor
ö. 1149 [1737]. Osmanlı Devleti’nin 23. padişahı. 23 Ramazan 1084 [1 Ocak 1674] günü Hacıoğlu Pazarcığı’nda dünyaya gelmiş ve 1115 [1704] senesinde padişahlık tahtına cülûs etmiştir. Çıkan ayaklanma sonucu 1143 Rebiülevvelinin 17. günü [30 Eylül 1730] tahttan çekilmiş ve 13 Safer 1149’da [12 Haziran 1737] vefat edip, Yeni Cami Türbesi’ne defnedilmiştir. Münir Aktepe, “Ahmed III”, TDVİA, c. 2 (1989), 34-38.
Built for
Built in
 H. 1141 ( M. 1727 - 1728 )

Location

State
Türkiye 
City
İstanbul, Eski Eminönü İlçesi
District
Sultanahmet
Street
Kabasakal Cad.
Notes on location
Topkapı Sarayı’nın dışında, Bab-ı Hümayun önünde.